Syöpä-lehti
2023

Coronan fördröjde undersökningarna med tre månader

Reijo Laukkanen hade misstänkt prostatacancer men de fortsatta undersökningarna sköts fram flera veckor, när icke-brådskande tider blev uppskjutna på grund av coronan. I hans fall orsakade fördröjningen lyckligtvis inte någon fara, men gav i stället upphov till osäkerhet och oro också för de närstående.

Reijo Laukkanen från Keitele, 71-år, går en gång om året på kontroll hos hälsovårdscentralen i sin hemkommun för att han för några år sedan har genomgått två ballongutvidgningar av kranskärlen. I månadsskiftet februari–mars gick han som vanligt på blodprov och strax därefter till läkaren. I blodprovsresultaten fann läkaren att PSA-värdet tydde på prostatacancer.
Prostataspecifikt antigen, eller PSA, är ett protein som utsöndras uteslutande från prostatavävnad: antingen benign eller malign. Enbart PSA-värdet gör det därför inte möjligt att avgöra om patienten har prostatacancer eller inte. Höga PSA-värden tyder dock starkt på prostatacancer.

”Läkaren knackade snabbt in en remiss till ytterligare undersökningar. Det gick snabbt framåt: några dagar senare blev jag uppringd och meddelad att jag hade bokats tid till undersökning några veckor senare. Efteråt fick jag sedan ett brev där tiden bekräftades. Kort därefter fick jag inte desto mindre ett samtal där jag informerades om att alla icke-brådskande tider hade ställts in på grund av coronaepidemin. Där fick jag stå helt ovetande och vänta på en ny kallelse”, erinrar sig Laukkanen.

I det skedet hade Laukkanens situation definierats som icke-brådskande. En del prostatacancerfall är snälla och kräver ingen behandling. En snäll prostatacancer framskrider mycket långsamt och orsakar inga symtom hos den berörda. På läkarmottagningen hade han inte riktigt kunnat ställa några frågor.

Medan Laukkanen väntade på ytterligare undersökningar letade han efter mera information på nätet. Han ville bland annat ta reda på om man borde oroa sig för blodprovsvärdena, men fann inget svar.

 Privata aktörer erbjöd dyra behandlingar med några dagars väntetid

”Jag läste om andra drabbades erfarenheter och behandlingar. Jag sökte information med sökordet prostatacancer och det ledde till att jag började få reklam på Facebook från privata läkarfirmor. Ungefär vid samma tid ringde också en försäkringsförsäljare och erbjöd en försäkring. Det samtalet blev inte långt. Det kändes som att man här utnyttjar andras nödläge, korparna kommer för att picka ut ögonen”, småler Laukkanen.

Företagen erbjöd både undersökningar och behandling också under coronan med endast några dagars varsel. Tillsammans med familjen funderade Laukkanen på om man borde nappa på erbjudandena. Efter att ha tittat på priserna på tusentals euro beslöt de sig för att vänta.

Ovissheten kändes jobbig

”Jag ringde Kuopio universitetssjukhus för att få klarhet i när de ska börja åtgärda köerna, men det kunde de inte svara på. Egentligen var jag inte rädd, jag är ju inte ung längre och i något skede är det någon sjukdom man ska dö av. Det oroade mig ändå så mycket att jag ofta vaknade om natten. I synnerhet oroade sig min fru, hon led av situationen.”

Laukkanen anslöt sig till Norra Savolax Cancerförening. Han ringde också upp föreningens kontor för att få reda på om de hade fått någon information om när man går vidare med de  undersökningar som ställts in på grund av coronan. De hade inget svar att ge. Norra Savolax Cancerförenings lokalavdelning i Keitele ringde emellertid upp Laukkanen och frågade hur han hade det.

”Jag blev glad och uppmuntrad av den kontakten. Det är viktigt med kamratstöd. Jag har också kompisar som har haft samma problem här alldeles nyligen, och jag har pratat med dem också.”

Misstankar om cancer bör undersökas genast

Äntligen kom det meddelade jag väntat på, att jag hade bokats tid till den 22 maj för ytterligare undersökningar. Det framgick av undersökningarna att Reijo Laukkanens cancer inte var av det snällaste slaget. De fortsatta undersökningarna och inledningen av behandlingen fördröjdes cirka tre månader. Alltid är en fördröjning inte ödesdiger, men grundregeln är att cancermisstankar ska utredas utan dröjsmål.

”Jag fick strålbehandling fem gånger, och nu har behandlingarna avslutats. Jag var redan från första början utan symtom, och inte har jag några nu heller, så såtillvida var cancern i en ganska tidig fas. Om ett halvår ska jag på kontroll. De säger att det inte ska bli någon fördröjning då.”

”Jag tycker att jag har fått mycket bra vård och jag är mer än nöjd med hur bra hälso- och sjukvårdstjänster vi har”, tackar Laukkanen.

 

Text Arja-Leena Paavola
Foto Eemeli Kiukkonen