Tjänster

Cancerorganisationernas tjänster är till för alla som är bekymrade över cancerrelaterade frågor. Stödtjänster finns också tillgängliga för att hjälpa till när vardagen är svår.

Läs artikeln

Till dig som är närstående

Cancer är ett hårt slag för den insjuknade, men också för dig som är anhörig. I och med att en familjemedlem eller en vän blir sjuk måste också du ta ställning till sjukdomen. Du som är anhörig behöver också stöd.

Läs artikeln

Att få cancer innebär en kris

Var och en upplever insjuknandet på sitt eget sätt. I början förorsakar det ändå hos de flesta ett psykiskt kristillstånd.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Skelettet kan obemärkt bli skört

”En frisk benbyggnad drabbas inte av frakturer i vardagen”, betonar Pauliina Tamminen, planerare på Osteoporosförbundet.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

”Utan vetskap om genfelet vore jag inte här”

Om du misstänker att du bär på en genmutation som disponerar för cancer, gå på undersökning. Efter det är det mycket man kan göra, säger Eija Porspakka, som haft ärftlig bröstcancer.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Cancerpatienter drar sig inte för att träna sig svettiga

De lyfter kettlebell, tränar planka och cyklar energiskt på motionscykel. I idrottslaboratoriet vid Åbo universitetscentralsjukhus stretar tio cancerpatienter på i takt med medryckande musik.  Meningen är att genom motionen påverka kroppens välmående på ett övergripande sätt, den mentala hälsan inte att förglömma.

Läs artikeln
Patienterna berättar | 2018

”Hur berätta om cancer för sitt eget barn?”

Marja Airola insjuknade i cancer och lärde sig gå på nytt under våren.

Läs artikeln
Patienterna berättar | 2018

”Jag kan dela med mig av mina erfarenheter till vem som helst”

Efter att ha drabbats två gånger av cancer vill Tarja Palo nu verkligen njuta av livet.

Läs artikeln
Patienterna berättar | 2018

”Jag är en fast anhängare av screeningar”

Aila Prepula har haft bröstcancer

Läs artikeln