Tidningen Cancer | 2023

Att få delta i en läkemedelsprövning blev Juho Juutilainens räddning

Melanompatienten som redan hade förberett sin egen begravning erbjöds möjlighet att delta i en studie där ett nytt läkemedel skulle testas. Det var det sista kortet, och det måste läggas på bordet. Det lönade sig.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2020

Kamratstöd ger kraft

Att ens partner insjuknar i och att leva med cancer innebär en kris som förbrukar bådas resurser. Parrelationen sätts på prov när cancern tär på den enas krafter och helt plötsligt måste den ena parten bära den andra. När balansen i parrelationen rubbas lönar det sig att frimodigt söka hjälp. 

Läs artikeln