Tidningen Cancer | 2023

Sexualiteten försvinner inte med cancern

Cancerbehandlingar orsakar ofta hormonella och fysiska förändringar som påverkar sexualiteten. Om man bara har möjlighet till det, lönar det sig ändå att hålla fast vid närhet, beröring och sex också under behandlingarna. Många kvinnor upplever att särskilt brösten och håret är en del av kvinnlighetens kvintessens, och att förlora dem kan slå hårt mot sexualiteten. Bröstcancer förekommer mest bland kvinnor över 50, men Mari Putkonen insjuknade redan när hon var 44 år. Eftersom det var en aggressiv form av cancer avlägsnades det ena bröstet helt 2013.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Hjälp med symtom efter prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancern bland män. De flesta återhämtar sig från sjukdomen, men behandlingen leder ofta till sexuella svårigheter och problem med urineringen. Professor emeritus i fysioterapi Esko Mälkiä fick en prostatacancerdiagnos 2010.

Läs artikeln