Syöpä-lehti
2023

Målet är att reagera snabbt vid oro för födelsemärken

Vid födelsemärken eller hudförändringar som verkar oroväckande är det bäst att be någon på hälsovårdscentralen titta på dem. De som bor i huvudstadsregionen kan också via en elektronisk tjänst skicka en bild till läkaren för preliminär diagnos.

I februari sa familje- och omsorgsminister Aki Lindén i aktualitetsprogrammet A-Studio på Yle att det under coronaåren har diagnostiserats 20 procent färre fall av melanom, trots att melanom i själva verket ökar hela tiden i och med att befolkningen åldras. Detta har väckt en viss oro över ouppdagade fall.

Prognosen för melanom kan bäst påverkas genom tidig upptäckt och operation av tumören. Många hälsostationer runtom i landet ordnar särskilda dagar då födelsemärken och hudförändringar kontrolleras av en sjukskötare och vid behov av en läkare. Exempelvis hälsostationerna i Kuopioområdet ordnar födelsemärkeskontroll i många team ungefär varannan vecka allt efter behov. Dessutom har det gått att få tid till mottagningen relativt snabbt.

”Också en del av sjukskötarna kan kontrollera födelsemärken och konsultera en läkare, om det behövs. Det behövs inte alltid en läkare, för ofta är folk bekymrade över åldersvårtor. De ser otäcka ut, men är ofarliga och lätta att känna igen. Om det är fråga om ett misstänkt födelsemärke, tas det en biopsi, eller så avlägsnas det kirurgiskt med en gång”, berättar teamledaren Petri Teriö på hälso- och sjukvården i Kuopio.

Till följd av coronapandemin har mottagningstiderna minskat eftersom läkare och sjukskötare har flyttats till andra enheter.

”Trots det tittar vi på alla oroväckande hudförändringar som visas upp på mottagningarna. Ett flertal hälsovårdscentraler har tillgång till dermatoskop, som det är lättare att upptäcka melanom med än vid inspektion med blotta ögat.”

På sin webbplats ger Helsingfors stads social- och hälsovårdstjänster rådet att anlita e-tjänsten Maisa vid frågor om födelsemärken. Tid för kontroll ges utifrån en bild av hudförändringen som man kan sända in via Maisa. Utifrån bilden bedömer läkaren behovet av undersökning inom tre dagar. Ett problem är att i synnerhet äldre människor inte alltid har tillgång till en mobiltelefon med kamera eller möjlighet eller förmåga att använda modern informationsteknik. Dessutom kan hudförändringar finnas på ett ställe som man inte kan fotografera själv.

”Man kan boka en läkartid direkt via Maisa eller ringa sin hälsostation, men det har varit svårt att få icke-brådskande tider de senaste två åren. Vi har samlat på oss en vårdskuld, men nu är poliklinikerna för födelsemärken i full gång igen. Efterfrågan är mycket stor så det kan tyvärr hända att det är köer till många hälsostationer”, säger chefsöverläkaren Marika Buch Lund.

Hon påpekar att alla hälsostationer i Helsingfors har polikliniker för födelsemärken. En läkare undersöker hudförändringar, tar vid behov en biopsi och opererar bort födelsemärket på samma gång. Födelsemärken tas bort bara på medicinska grunder, inte av kosmetiska skäl. Som regel gör alla läkare sådana kontroller och ingrepp.

”Det har kommit in en del bilder via Maisa, men bildkvaliteten är inte alltid fullgod för att bedöma ett födelsemärke. Om bilden däremot är av god kvalitet, kan den användas för preliminär screening. Men det går inte att skicka bilder till alla. Så för närvarande undersöks merparten av födelsemärkena på plats. Också sjukskötare kan bedöma olika typer av hudproblem.”

Kontroll av födelsemärken och fortsatta åtgärder hör till den offentliga hälso- och sjukvården

”På Cancerorganisationerna ordnade vi i flera decennier födelsemärkeskontroller, särskilt på vårarna. Men för några år sedan bestämde vi oss för att inte längre ordna kontrollerna, eftersom det är den offentliga hälso- och sjukvården som ansvarar för att upptäcka oroväckande födelsemärken och hudförändringar och göra nödvändiga ingrepp. För att kunna upptäcka hudförändringar och vidta eventuella åtgärder krävs det att yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården fortlöpande vidareutbildar sig. Det är viktigt för att kunna behålla sina kunskaper och färdigheter att upptäcka misstänkta hudförändringar”, säger Marika Skyttä, direktör för Cancerorganisationernas hälsoavdelning.

”Vi på Cancerorganisationerna vill agera ansvarsfullt och säkerställa att förstadier till hudcancer upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt, när det fortfarande går att operera bort ett födelsemärke eller en hudförändring och personen kan få nödvändiga åtgärder. Vi vill inte heller oroa människor i onödan med vår verksamhet.”

Också cancerföreningen i Norra Savolax kontrollerade födelsemärken ända fram till för några år sedan och var på plats på olika orter ute i landskapet när födelsemärkeskontroller ordnades.

”I stället för att kontrollera födelsemärken fortsätter vi med vår rådgivning och vägledning. Målet med vårt förebyggande arbete är att förhindra att melanom över huvud taget uppstår. I det sammanhanget informerar och vägleder vi om ABCD-kriterierna (på finska VARO). De ger underlag för att bedöma vilka hudförändringar som bör undersökas av en läkare”, berättar Heidi Kolehmainen, utvecklingschef på cancerföreningen i Norra Savolax.

Bränd hud är en av riskfaktorerna för melanom, särskilt om man har bränt sig i solen som barn.

– I det förebyggande arbetet ger vi vägledning i solskydd. Vi har tätt samarbete med daghemmen i regionen. Bland annat har vi tagit fram ett informativt collage och vägleder barnen i hur man smörjer in huden och vilka kläder som skyddar mot solen. Det arbetet har vi inte slutat med ens nu under coronatiden.

ABCD-regeln

 

A                   Asymmetri

B                   Oregelbundna kanter (irregular borders)

C                   Oregelbunden färg (color variation)

D                   Diameter > 6 mm

 

Arja-Leena Paavola