Tidningen Cancer | 2023

Också spritt melanom får goda behandlingsresultat

Hudmelanomet ökar alltjämt, men behandlingarna har gått framåt med stora steg. Också med spridd sjukdom kan man ofta leva i många år.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Målet är att reagera snabbt vid oro för födelsemärken

Vid födelsemärken eller hudförändringar som verkar oroväckande är det bäst att be någon på hälsovårdscentralen titta på dem. De som bor i huvudstadsregionen kan också via en elektronisk tjänst skicka en bild till läkaren för preliminär diagnos.

Läs artikeln