Tidningen Cancer | 2023

Utan vetskap om genfelet vore jag inte här

Om du misstänker att du bär på en genmutation som disponerar för cancer, gå på undersökning. Efter det är det mycket man kan göra, säger Eija Porspakka, som haft ärftlig bröstcancer.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

”Utan vetskap om genfelet vore jag inte här”

Om du misstänker att du bär på en genmutation som disponerar för cancer, gå på undersökning. Efter det är det mycket man kan göra, säger Eija Porspakka, som haft ärftlig bröstcancer.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Vetskapen att man bär på ett genfel kan kännas som en lättnad

Vetskapen att man har ett genfel som ger ärftlig cancerbenägenhet kan ge bäraren en känsla av lättnad och trygghet, eftersom hälsotillståndet nu kommer att följas upp regelbundet.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Rädsla är slöseri med tid

Om du är orolig över att den cancer du har i släkten ska vara ärftlig, går det lätt att utreda. Kontakta Cancerorganisationernas ärftlighetsrådgivning med låg tröskel.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Måste jag oroa mig?

Hormonersättningsbehandling under klimakteriet får känslorna att hetta till, både för och emot. Behandlingen ger effektiv lindring mot klimakteriebesvär, men kan också öka risken för bröstcancer. Ny information ger vid handen att cancerrisken stiger snabbare än vad man tidigare har trott.

Läs artikeln