Tidningen Cancer | 2023

Lätt att bygga på stadig grund

Mera än en fjärdedel av min arbetskarriär har jag varit generalsekreterare för Cancerorganisationerna. Räknar man med de sex år jag verkade som forskare för Cancerregistret i början av min karriär, omfattar min anställning hos Cancerorganisationerna över 40 procent av min tid i arbetslivet. Det här är min sista ledare, för i sommar går jag i pension.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Coronaepidemin tvingade fram nya lösningar i behandlingen av cancerpatienter

De finländska universitetssjukhusen följer i en gemensam studie upp coronavirusepidemins konsekvenser för cancerpatienter och deras behandlingar under en period på fem år.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Under cancerbehandlingar bör man undvika alkohol

Etanolen i alkohol är i sig en karcinogen som man vet att är cancerframkallande. Alkoholen kan dessutom samverka med de läkemedel som används vid behandlingen av cancer. Särskilt kan effekten hos smärtstillande medel under påverkan av alkohol öka på ett oförutsägbart sätt.

Läs artikeln