Tidningen Cancer | 2023

Mjuk återgång till arbetslivet

Kaisa Törnroos hade en dotter på sex månader när hon märkte att hennes syn försämrades. Sex månader senare konstaterades det att hon hade en tumör i hjärnstammen. Familjeledigheten blev sjukledighet och sjukledigheten räckte lika länge som hon hade tänkt vara familjeledig. Hon tänker med tillfredsställelse på återgången till arbetet, för arbetsgemenskapen tog väl emot henne.
”Kanske för att alla är utbildade psykologer, säger Törnroos roat.”

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Det är inspirerande att lära sig något nytt

 Satu Rantalas arbetsväg från Reso till daghemmet på Gröngräsgatan i Åbo var lämplig för att cykla, något hon älskar. Hon var i sitt drömyrke som barnträdgårdslärare. Det kändes därför dystert när det efter att hon insjuknat och fått behandling inte längre fanns någon återgång till vardagen på daghemmet.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Cancer får inte leda till marginalisering

Cancerpatienterna i Finland rf har i tre års tid samlat information om utmaningarna i arbetslivet för dem som i arbetsför ålder insjuknat i cancer. Med små åtgärder kan man underlätta situationen både för den som rehabiliteras och för arbetsgemenskapen.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Elektronisk uppföljning till hjälp vid återgången till arbetet

”Cancerläkarna bör vara med också i uppföljningen av patienten och i planeringen av återgången till arbetet”, säger medicine doktor Sanna Iivanainen. Med elektronisk uppföljning kan läkarna ge riktat stöd till dem som behöver det.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Coronan fördröjde undersökningarna med tre månader

Reijo Laukkanen hade misstänkt prostatacancer men de fortsatta undersökningarna sköts fram flera veckor, när icke-brådskande tider blev uppskjutna på grund av coronan. I hans fall orsakade fördröjningen lyckligtvis inte någon fara, men gav i stället upphov till osäkerhet och oro också för de närstående.

Läs artikeln