Patienterna berättar | 2018

Stark närvaro också på längre håll

Monika Kolppanen, palliativ sjukskötare vid Österbottens Cancerförening, säger att hennes arbete inte alls är så tungt som folk tror. Hon är positiv, tar en bit åt gången och är uppriktig, det är hennes kraftkällor.

Läs artikeln
Patienterna berättar | 2018

Upp med humöret, bort med grubblet

Jussi Virtanen, som har hämtat sig från pankreascancer, vill uppmana alla cancerpatienter att hålla humöret högt. Det är inte till någon hjälp att oroa sig.

Läs artikeln
Patienterna berättar | 2018

Att få delta i en läkemedelsprövning blev Juho Juutilainens räddning

Melanompatienten som redan hade förberett sin egen begravning erbjöds möjlighet att delta i en studie där ett nytt läkemedel skulle testas. Det var det sista kortet, och det måste läggas på bordet. Det lönade sig.

Läs artikeln
Patienterna berättar | 2018

Det kom som en blixt från klar himmel

En vårmorgon 2016 förändrade Raimo Peltonens liv. Sjukdomen hade inte gett några symtom på förhand.

Läs artikeln
Patienterna berättar | 2018

Tarmcancern fick livet att spåra ur

Liisa Rajala från Saarijärvi gick för fyra år sedan till sjukhuset för en oskyldig värk i blindtarmen, men gick ut därifrån som tarmcancerpatient.

Läs artikeln
Patienterna berättar | 2018

”Hur berätta om cancer för sitt eget barn?”

Marja Airola insjuknade i cancer och lärde sig gå på nytt under våren.

Läs artikeln
Patienterna berättar | 2018

”Jag kan dela med mig av mina erfarenheter till vem som helst”

Efter att ha drabbats två gånger av cancer vill Tarja Palo nu verkligen njuta av livet.

Läs artikeln
Patienterna berättar | 2018

”Allt föll på sin plats när jag fick tala ut”

Kari Liukkoila insjuknade i melanom och återfick krafterna med hjälp av kamratstöd.

Läs artikeln
Patienterna berättar | 2018

”Jag försöker göra vardagliga saker”

Läs artikeln
Patienterna berättar | 2018

”Jag är en fast anhängare av screeningar”

Aila Prepula har haft bröstcancer

Läs artikeln