Tidningen Cancer | 2023

Tillsammans orkar vi bättre

Stödet från mor- och farföräldrar är ovärderligt

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Livet ska levas nu – eftersom allt kan förändras på ett ögonblick

Liisa Halme önskar att makan eller maken till patienter med obotlig cancer uppmärksammas mera.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Rädsla är slöseri med tid

Om du är orolig över att den cancer du har i släkten ska vara ärftlig, går det lätt att utreda. Kontakta Cancerorganisationernas ärftlighetsrådgivning med låg tröskel.

Läs artikeln