Tidningen Cancer | 2023

Tillsammans orkar vi bättre

Stödet från mor- och farföräldrar är ovärderligt

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Utan vetskap om genfelet vore jag inte här

Om du misstänker att du bär på en genmutation som disponerar för cancer, gå på undersökning. Efter det är det mycket man kan göra, säger Eija Porspakka, som haft ärftlig bröstcancer.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Motion är viktigt också medan cancerbehandlingarna pågår

Det är viktigt för cancersjuka att motionera och röra på sig mångsidigt så fort de fått sin diagnos. – Du kan delta i distansmotionen var som helst Det kommer som en överraskning för många hur mycket cancerbehandlingarna tär på muskelkraften. Det är bra att försöka upprätthålla muskelkonditionen genom muskelstärkande aktiviteter så att konditionen inte rasar […]

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Det är vansinnigt roligt att paddla

På rehabiliteringskurserna sysslar vi med allt möjligt, man kan till exempel lära sig paddla. Temakurserna är oerhört populära, utöver paddlingen står det många slag av motion, dans- och konstterapi till buds. Det kan vara en femdagarskurs då man kommer bort hemifrån eller en kurs som träffas en gång i veckan i ett par månader. Det finns också många kurser som man kan delta i på distans.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

En cancerpatients vårdstig i flera faser

Anu Forsman från Helsingfors fick vänta länge på rätt diagnos. Samtal med närstående och ett aktivt liv har varit till hjälp i den osäkerhet sjukdomen fört med sig.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Cancerdiagnos en vecka innan babyn skulle födas

Familjen Laines ekonomi led inte särskilt mycket av att mamman blev sjuk. Aino Laine fick sjukdagpenning i stället för moderskapspenning och Hannu Laine tidigarelade sin planerade föräldraledighet.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Nu vågar jag redan blicka längre in i framtiden

När det framgick att Diana Sillfors hade tarmcancer och man senare fann metastaser i levern förändrade sjukdomen hennes prioritetsordning. Hon förstod att man klarar sig även om man arbetar litet mindre. Stomin, håravfallet och de övriga biverkningarna av cancern bekymrade henne inte, bara hon fick ha livet i behåll.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Det skänker glädje i livet att hitta sina egna steg

Dans kan vara mångahanda. Alla kan dansa, oavsett kondition och ålder. Redan med en liten handrörelse kan man uttrycka mycket.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Stomiskötare stöder patienter med att leva med stomi

I Finland görs en beaktansvärd del av stomioperationerna på patienter med ändtarmscancer. Stomiskötare Inga-Lill Mäkelä träffar patienterna både före och efter operationen.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Du är en sexuell varelse också när du är sjuk

Sexualitet är en skattkista som vi alla bär med oss. Det lönar sig att tala om det och fråga om det, inte bara försöka gissa sig till andras tankar och känslor, säger sexualterapeut Hannele Arvekari.

Läs artikeln